خرید فایل( واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی)

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

هدف از این پایان نامه واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد

دانلود واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

جایگاه زن درترانه های محلی بررسی ترانه های محلی    مقام زن در ترانه های محلی مقام زن در ترانه های محلی لری مقام زن در ترانه های محلی ترکی دانلود  پایان نامه جایگاه زن درترانه های محلی دانلود  پایان نامه مقام زن در ترانه های محلی دانلود  پایان نامه مقام زن در ترانه های فولکلور

دسته بندی زبان و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 291 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 270

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

 
چكیده : 
پژوهش مزبورباهدف تحلیل جایگاه زن درترانه های محلی انجام پذیرفته وبر شناخت موقعیت وجایگاه فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی و اقتصادی زنان درترانه های محلی ازمنظر جامعه شناسی نظر دارد.این پژوهش به دنبال

ادامه مطلب


مطالب تصادفی