خرید فایل( ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان)

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
عنوان محصول دانلودی:ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان)) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

چکیده

زمینه و هدف به نظر می رسد که افراد افسرده به دلیل داشتن نگرشهای منفی، دلسوزی و بخشایش کمتری نسبت به خود و دیگران داشته باشند، برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی انجام گرفت

ادامه مطلب


مطالب تصادفی